Biet-O-Matic 2.14.14

Biet-O-Matic 2.14.14

BOM Team – 5,2MB – Freeware –
ra khỏi 110 phiếu
4 Stars User Rating
Biet-O-Matic (BOM) gibt Ihnen die Möglichkeit, Gebote bei Online-Auktionshäusern automatisiert und zeitgesteuert abzugeben.

Es kann auch dann zum Bieten eingesetzt werden, wenn man persönlich gerade nicht online sein kann.

Das Tool funktioniert mit Modem- und ISDN-Einwahl, DSL mit Flatrate oder LAN. Sogar der Betrieb auf einem entfernten Rechner ist möglich, die Steuerung erfolgt dann per Mail.

Beliebig viele Artikel können verwaltet und beobachtet werden. Zudem lassen sich Bietgruppen gleichartiger Artikel bilden, von denen nur eine bestimmte Anzahl ersteigert werden soll.

Tổng quan

Biet-O-Matic là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi BOM Team.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 503 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Biet-O-Matic là 2.14.14, phát hành vào ngày 18/07/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 07/09/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 2.14.14, được sử dụng bởi 38 % trong tất cả các cài đặt.

Biet-O-Matic đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 5,2MB.

Người sử dụng của Biet-O-Matic đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Biet-O-Matic!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 503 UpdateStar có Biet-O-Matic cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản